Contacts

ICIST 2017 Organising Committee
Giedrė Drėgvaitė
Kaunas University of Technology, Faculty of Informatics
Dean's Office
Studentu str. 50-409a
LT-51368 Kaunas
LITHUANIA

Phone: +370 37 30 03 53
Fax: +370 37 30 03 52

E-mail: icist@ktu.lt

 


Programme Committee Chair

Prof. dr. Robertas Damaševičius
Kaunas University of Technology
Vice Dean for Science of the Faculty of Informatics
Studentu str. 50-409a
LT-51368 Kaunas
LITHUANIA

E-mail: robertas.damasevicius@ktu.lt